(1)
Margenat Peralta S.I., J. M. La Novedad Histórica De Pacem in Terris. rfs 2013, 493-496.